กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL141
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:39:08 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL149
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:38:34 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL079
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Last Update : 10:37:46 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL004
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:37:07 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL154
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:36:26 26/03/2014

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
777
Total View
101342

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ดราโค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
Draco Development co.,ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Leather and Footwear 
 
Business type :   Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   30,32 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเเทียน
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10150
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10150
Tel :   02 4536093-4
Fax :   02 4536125
 
Company Profile :
 

บริษัท ดราโค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด


ปรวัติบริษัท


                   บริษัท ดราโค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2544  เป็นส่วน


สนับสนุนงานด้านการตลาดและการขายให้กับ      บริษัท ฟิเรนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด


ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทกระเป๋ามายาวนานกว่า 20 ปี


ด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการผลิตสินค้าที่ดี   มีคุณภาพ และ มีดีไซน์ที่ทันสมัย   อีกทั้งมี


การออกแบบและ ผลิตสินค้า ให้กับสินค้า Brandname ชั้นนำมากมาย ผู้บริหารได้


เล็งเห็นถึงศักยภาพฝีมือ และ แรงงานไทย  อีกทั้งยังช่วยลดภาวะการขาดดุลในการ


จ่ายค่าลิขสิทธิ์   Brandname  ให้กับต่างประเทศ   จึงได้สร้างสรรค์แบรนด์      ขึ้น


ในปี 2542  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าของคนไทยที่มีคุณภาพสูง  มีเอกลักษณ์เฉพาะ


ตัวที่โดดเด่น ดีไซน์ทันสมัยหลากหลายสไตล์ การตัดเย็บที่เน้นความประณีตสวยงาม


จนเป็นที่ยอมรับ และ รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจกระเป๋าชั้นนำ ของเมืองไทย


                 ปัจจุบัน    บริษัท ดราโค ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด   ตั้งอยู่เลขที่  30 , 32


ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม   เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพฯ   10150


มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  ที่ต้องการใช้


สินค้าที่ดี มีคุณภาพ  มีดีไซน์ที่หลากหลายและทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยัง


ทำหน้าที่หลักที่สำคัญคือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบและการตลาดสินค้า


ส่งเสริมการขาย    เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค   กลุ่ม


เป้าหมายหลักของบริษัทฯ   มีมากมายแตกต่างกันออกไป  เช่น  การทำของขวัญให้


ลูกค้าในโอกาสพิเศษ   สินค้าส่งเสริมการขายในเทศกาลต่าง ๆ    การออกแบบ และ


ผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น

 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Draco Development co.,ltd.
Tel. 02 4536093-4  Fax. 02 4536125  Website. http://nutz-u.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login