รางระบายน้ำ 30 ซม.
Brand : CCB
Model : รางระบายน้ำสำเร็จ
รางระบายน้ำสำเร็จ ขนาด 30 ซม. ยาว 100 cm.
Last Update : 16:14:33 03/03/2021
วงบ่อ 250 ซม.
Brand : CCB
Model : วงบ่อคอนกรีตอเนกประสงค์
วงบ่อ กว้าง 250 ซม. x สูง 50 ซม. x หนา 12 ซม.
Last Update : 22:59:06 26/09/2020
วงบ่อ 220 ซม.
Brand : CCB
Model : วงบ่อคอนกรีตอเนกประสงค์
วงบ่อ กว้าง 220 ซม. x สูง 50 ซม. x หนา 10 ซม.
Last Update : 12:07:51 23/02/2020
วงบ่อ 180 ซม.
Brand : CCB
Model : วงบ่อคอนกรีตอเนกประสงค์
วงบ่อ กว้าง 180 ซม. x สูง 50 ซม. x หนา 8 ซม.
Last Update : 11:42:27 23/02/2020
วงบ่อ 200 ซม.
Brand : CCB
Model : บ่อพักคอนกรีตอเนกประสงค์
วงบ่อ กว้าง 200 ซม. x สูง 50 ซม. x หนา 8 ซม.
Last Update : 19:07:04 15/11/2019

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
205
Total View
301739

Facility :


โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สาขา บางระกำ (อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สาขา ลานกระบือ (อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพขร)
Main Machine Information
Pages: 1
There are no machine information found.Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by Rungvichai Concrete Co., Ltd.
Tel. 055 372019  Fax. Fax : 055371271  Website. http://rcp-concrete.ftiebusiness.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login