เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง( Karl Fischer Titrator )
Brand : HIRANUMA
Model : AQV-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างใช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 16:35:51 09/06/2017
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่าง(Karl FischerTitrator)
Brand : HIRANUMA
Model : AQ-2200
เครื่องวัดหาค่าความชื้น หรือวัดหาค่าน้ำในตัวอย่างช้ได้กับตัวอย่างทุกชนิด (ของเหลว ของแข็ง ก๊าซ)สามารถวัดหาค่าได้ตั้งแต่ ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ (%)
Last Update : 16:27:27 09/06/2017
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand : HIRANUMA
Model : COM_1700
Automatic Titrator (เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ)
Last Update : 13:04:36 09/06/2017
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Brand : HIRANUMA
Model : COM-300A
Automatic Tritrator - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
Last Update : 12:46:52 09/06/2017
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร Fluorescence spectrophotometer
Brand : HITACHI
Model : F-4600
เครื่อง Fluorescence Spectrophotometerใช้สำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสง หรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณโดยตรง (Direct method) และโดยอ้อม (Indirect method) สามารถวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ได้ วิธีนี้มีสภาพไวสูง มีความเที่ยง ความแม่นสูง เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Trace analysis) แหล่งกำเนิดแสงของฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ยูวี วิสิเบิล โดยผ่านโมโนโครมาเตอร์เพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการในการกระตุ้น (Excitation) ก่อนส่งไปยังตัวอย่าง และวัดแสงที่ได้จากการปลดปล่อยจากสารตัวอย่าง (Emission) ซึ่งต้องตั้งอยู่ในตำแหน่ง 90? และเข้าสู่ตัวตรวจวัดซึ่งมีการขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเนื่องจากความเข้มแสงของ การเรืองแสงจะต่ำมาก
Last Update : 12:33:29 09/06/2017
390 series
Last Update : 22:36:48 01/06/2017

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6292
Total View
11833

Products list by Category (Total 1 Products)

Category Name : Science Equipment
 
เครื่องปั่นเหวี่ยง
Brand name:ฮิตาชิ
Last Update : 22/05/2560 16:00:10

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by
Tel. 025761629-30
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login