กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL141
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:39:08 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL149
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:38:34 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL079
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Last Update : 10:37:46 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL004
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:37:07 26/03/2014
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก (Trolley Bag)
Brand : NUTZ-U
Model : TL154
กระเป๋าคันชัก-ล้อลาก
Last Update : 10:36:26 26/03/2014

Page View  4011  
Product Information :

Product Name:  
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ (Traveling Bag)


Product Category:   เครื่องหนังและรองเท้า
Product Sub-Category:   กระเป๋าเดินทางใบใหญ่
Brand:   NUTZ-U 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   กระเป๋าเดินทางใบใหญ่
     
 

รหัสสินค้า            :     TV181

ขนาด                  :    ขณะใช้งาน (W)8.5" X (L)18.75" X (H)9.75"

                         :    ขณะพับเก็บ (W)2" X (L)8.5" X (H)9.75"

ประเภทสินค้า       :     กระเป๋าเดินทางพับเก็บได้สีดำสลับสีเทา 

จำนวนสั่งขั้นต่ำ     :    1,000 ใบ  (กระเป๋าทุกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงสี และ วัตถุดิบได้)

ระยะเวลาผลิต       :     30-45 วัน หลังจากสรุปใบสั่งซื้อ และ Artwork เรียบร้อยแล้ว

 

© 2000-2008 CopyRight by Draco Development co.,ltd.
Tel. 02 4536093-4  Fax. 02 4536125  Website. http://nutz-u.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login