เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellets) หรือที่อาจจะได้ยินตามชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ด เป็นต้น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellet) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกยูคาลิปตัส หรือเศษไม้ ปีกไม้ที่ได้จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น ปลายไม้ ปีกไม้ยางพาราเป็นต้น และต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นตะกู ต้นกระถินยักษ์ นำมาผ่านกระบวนการย่อยและลดความชื้นแล้วนำมาอัดเป็นแท่งจากนั้นจึงนำไปลดอุณหภูมิ ก่อนจัดเก็บเข้าไซโล (Silo) โดยสามารถรักษาความชื้น (Moisture Content) อยู่ในระหว่าง 8 -15% ได้ค่าความร้อนสูง (High-Heating Value) เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หรือใช้ในเตาเผา (Stove) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
Last Update : 11:12:07 10/02/2012

Page View  10582  
Product Information :

Product Name:  
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)


Product Category:   ปิโตรเลี่ยมและแก๊ส
Product Sub-Category:   เชื้อเพลิงชีวมวล
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellets) หรือที่อาจจะได้ยินตามชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เชื้อเพลิงไม้อัดเม็ด เป็นต้น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellet) ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกยูคาลิปตัส หรือเศษไม้ ปีกไม้ที่ได้จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น ปลายไม้ ปีกไม้ยางพาราเป็นต้น และต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นตะกู ต้นกระถินยักษ์ นำมาผ่านกระบวนการย่อยและลดความชื้นแล้วนำมาอัดเป็นแท่งจากนั้นจึงนำไปลดอุณหภูมิ ก่อนจัดเก็บเข้าไซโล (Silo) โดยสามารถรักษาความชื้น (Moisture Content) อยู่ในระหว่าง 8 -15% ได้ค่าความร้อนสูง (High-Heating Value) เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หรือใช้ในเตาเผา (Stove) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
     
 

ภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ในเตาเผา

 

© 2000-2008 CopyRight by ENERGY SAVING PRODUCTS CO.,LTD.
Tel. 027582613  Fax. 027584815  Website. www.espthailand.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login