Fine Tuning for Pharmaceuticals
การปรับตั้งค่าอย่างละเอียด สำหรับ เครื่องบรรจุในอุตสาหกรรมผลิตยา นับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ในการปรับปรุงคุณภาพของการผลิต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
Last Update : 17/07/2012 15:11:31
หลักการ โครงสร้าง และ รูปแบบต่างๆ ของ Air Shafts
Air shaft ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Web Control เช่น การควบคุมความตึง การปล่อยออกและการม้วนเก็บ ของวัสดุที่เป็นม้วนต่างๆ เช่น ผ้า พลาสติก กระดาษ ฟิล์ม และอื่นๆอีกมาก
Last Update : 01/07/2012 03:28:18
มู่เล่ย์ปรับรอบ รุ่น P และ AP
Brand : Miki Pulley
Model : P, AP
P(AP) ModelThe P (AP) model is a VARI-DIA pulley with standard V-belt that changes the rotation speed by moving the mounting motor to vary the pitch diameter of the belt hung on the pulley forcedly. Mounting is easy by using an adapter. And unique cam mechanism prevents slips. Speed can be changed without changing the center distance in combination with the AP model to use the P model on the driven side.
Last Update : 12:47:05 16/07/2018
ETP - Techno (R)
Brand : Miki Pulley
Model : ETP-T, ETP-T-C
Only one pressure screw allows easy and quick mounting and dismounting. A pressure medium sealed inside of the chamber is pressurized by fastening the pressure screw, and moves equally into the sleeve. By the pressurization of a pressure medium, the sleeve is pressured from inside to contract the shaft-sided sleeve and enlarge the hub-sided sleeve to fasten a shaft and hub through the sleeve. Since the ETP-TECHNO uses only one pressure screw to fasten, assembling time of equipment requiring a positioning can be substantially reduced. It is also useful for the place requiring a repetitive mounting and dismounting. Furthermore, a high-precision mounting and ultrahigh-precision positioning can be performed due to its excellent concentricity of 0.006 mm. A simple anti-rust specification with electroless nickel plating (ETP-T-C) is also available. ETP-T TypeOnly one pressure screw allows easy and quick mounting and dismounting. A pressure medium sealed inside of the chamber is pressurized by fastening the pressure screw, and moves equally into the sleeve. By the pressurization of a pressure medium, the sleeve is pressured from inside to contract the shaft-sided sleeve and enlarge the hub-sided sleeve to fasten a shaft and hub through the sleeve. Since the ETP-TECHNO uses only one pressure screw to fasten, assembling time of equipment requiring a positioning can be substantially reduced. It is also useful for the place requiring a repetitive mounting and dismounting. Furthermore, a high-precision mounting and ultrahigh-precision positioning can be performed due to its excellent concentricity of 0.006mm. The standard ETP-T type is a steel specification. ETP-T-C TypeOnly one pressure screw allows easy and quick mounting and dismounting. A pressure medium sealed inside of the chamber is pressurized by fastening the pressure screw, and moves equally into the sleeve. By the pressurization of a pressure medium, the sleeve is pressured from inside to contract the shaft-sided sleeve and enlarge the hub-sided sleeve to fasten a shaft and hub through the sleeve. Since the ETP-TECHNO uses only one pressure screw to fasten, assembling time of equipment requiring a positioning can be substantially reduced. It is also useful for the place requiring a repetitive mounting and dismounting. Furthermore, a high-precision mounting and ultrahigh-precision positioning can be performed due to its excellent concentricity of 0.006mm. The ETP-T-C type is a simple anti-rust specification with electroless nickel plating.
Last Update : 12:45:59 16/07/2018
Coolant Pump ACP-F
Brand : Aryung
Model : ACP-F
Coolant Pump that is used for cutting procedure of machine tool is classified to submersible type(F-Type) and self priming type(A-Type). Submersible type will be installed under the oil of tank and self priming type will be installed with piping to tank. Make sure to install chip screen to tank and, in case of A-type, pump should be fitted under oil level of the tank Since idling may cause failure of the mechanical seal, it should be fully filled with oil(oil priming
Last Update : 12:43:34 16/07/2018
Portable Dust Collectors Model SF-001HF, SF-001K, SF-001
Brand : Nitco
Model : SF-001HF, SF-001K, SF-001
Last Update : 12:42:43 16/07/2018
Turbo Blowers TB Series
Brand : Nitco
Model : TB Series
Last Update : 12:42:07 16/07/2018

Page View  879  
Product Information :

Product Name:  
Reversible Motor + Gear Head


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   91 GGM Geared Motor
Brand:   GGM 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   GGM Reversible Motor + Gear Head มอเตอร์เกียร์ ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์สวยงาม คุณภาพเยี่ยม จากเกาหลี ขนาดตั้งแต่ 6 Watt ถึง 200 Watt พร้อม หัวเกียร์ อัตราทดมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 1/3 - 1/250 อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
     
 

 

 

 

GGM Reversible Motor + Gear Head มอเตอร์เกียร์ ขนาดเล็กกะทัดรัด ดีไซน์สวยงาม คุณภาพเยี่ยม จากเกาหลี ขนาดตั้งแต่ 6 Watt ถึง 200 Watt พร้อม หัวเกียร์ อัตราทดมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 1/3 - 1/250

 

รีเวิสสิเบิลมอเตอร์ (Reversible Motor)

- รีเวิสสิเบิลมอเตอร์ โดยพื้นฐานแล้ว เป็น อินดัคชั่นมอเตอร์ 1 เฟส พร้อม คอนเดนเซอร์ คุณลักษณะโดยทั่วไปจะเหมือนกับ อินดัคชั่นมอเตอร์เลย

- ถึง รูปร่างภายนอกของ รีเวิสสิเบิลมอเตอร์ จะเหมือนๆไปกับ อินดัคชั่นมอเตอร์ แต่โครงสร้างภายในของ รีเวิสสิเบิลมอเตอร์นี้ จะมี เบรคชั่งคราวติดตั้งอยู่  เพื่อ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุน จากทิศทางหนึ่ง  เป็น ทิศทางตรงกันข้ามได้โดยง่าย

- นอกจากนี้ ตัวเบรคชั่วคราวที่ติดตั้งอยู่ภายในรีเวิสสิเบิลมอเตอร์ ยังมีหน้าที่ออกแรงต้าน เพื่อให้การหยุดหมุน โดยเฉพาะการหยุดหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางในแต่ละครั้ง หยุดได้อย่างแม่นยำ ไม่มีหมุนเกิน

- มากไปกว่านั้น รีเวิสสิเบิลมอเตอร์ มีแรงบิดออกตัวตอนเริ่มต้นที่สูงกว่าปกติ เพื่อให้ การเริ่มหมุนใหม่ อันมาจากการหยุดหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนเป็นทิศทางตรงข้าม เริ่มต้นหมุนใหม่ได้ในเวลาอันสั้น

- โดยสรุปแล้ว รีเวิสสิเบิลมอเตอร์ ได้รับการออกแบบมาให้สามารถ หมุน หยุด แล้ว เปลี่ยนทิศทางการหมุนเป็นทิศตรงข้ามได้อย่างดี เหมาะใช้กับการขับเคลื่อนหรือควบคุมงานที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุนอยู่เสมอ

 

หัวเกียร์ (Gear Head)

- หัวเกียร์ เป็นอุปกรณ์ ที่นอกจากจะช่วยลดความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์แล้ว ยังเปลี่ยนแปลงค่าแรงบิดตามอัตราทดอีกด้วย

- อัตราทด คือ อัตรา ที่ หัวเกียร์ ลดความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์ อัตราทดเกียร์ คำนวณได้จาก จำนวนฟันของเฟืองตาม หารด้วย จำนวนฟันของเฟืองขับ

- หัวเกียร์ของทาง GGM มีขนาด 60 70 80 และ 90 มิลลิเมตร ตามขนาดหน้าแปลนมอเตอร์ ถ้าต้องการอัตราทดที่มากกว่า 1/180 ขึ้นไป แนะนำให้ต่อหัวเกียร์ decimal gear head เพิ่มอีกชั้น อัตราทดจะเพิ่มขึ้น 1/10 แต่ค่าแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ที่ใช้ได้ ยังคงขึ้นกับตัวหัวเกียร์หลัก (Gearhead)  และ ยังคงค่าเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

 

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO

 

 

 

GGM Reversible Motor + Gear Head: High quality with compact size and nice design of Geared Motor from South Korea. Motor range is from 6 Watt until 200 Watt, and reduction gear ratio can be widely selected from 1/3 to 1/250.

 

Reversible Motor

- The reversible motor is a condenser type single-phase induction motor; therefore, its general characteristics are as same as those of the induction motor.

- The external appearance is almost like that of an induction motor, but the reversible motor has a temporary brake device built inside the motor to facilitate the operation in normal as well as reverse direction.

- The temporary brake is employed to prevent overrun. The temporary brake has a little retaining force to provide excellent instantaneous stop by preventing overrun when stopping.

- The reversible motor has a higher starting torque to facilitate the frequent changes in rotational direction from normal to reverse direction, and vice versa, within a short time.

- For summary, reversible motor operates in rotational direction from normal, then stop, then reverse. It is suitable for applications which change the rotational direction frequently.

 

Gear Head

- The gearhead is an instrumental device that not only reduces the revolution speed of the motor but also makes a torque change according to the gear ratio.

- Gear ratio is a ratio that the gearhead decelerates the number of rotations of the motor. The gear ratio value can be obtained by dividing the number of teeth in the driven gear by the number of teeth in the driving gear.

- Type of gearhead: GGM gearhead is grossly divided into 60, 70, 80 and 90mm depending on the flange size.

If you need bigger gear ratio (greater than 1/180) which cannot be got by gearhead itself, you can use the decimal gearhead. The number of rotation is reduced by 1/10, but the ambient torque (maximum torque of motor) would not be increased because the ambient torque already fixed on gearhead.  

 

Carefully select for you by NITCO

 

 

 

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

Tel: 02-223-2271-3

Fax: 02-225-5546

E-mail: [email protected]

Website: www.namsae.com

Facebook: www.facebook.com/namsaefanpage

Line: @namsae

Instagram: namsae_official


 

© 2000-2008 CopyRight by Namsae International Trading Co.,Ltd.
Tel. 02-223-2271  Fax. 02-225-5546, 02-622-9352  Website. www.namsae.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login