นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  338  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Lab Compounder ? Twin screw Extruder KETSE 20/40)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   Brabender - Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่  (Lab Compounder – Twin screw Extruder KETSE 20/40) 

-   Lab Compounder KETSE 20/40 เป็นเครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่แบบ co-rotating ที่ใช้ในการศึกษาสภาวะต่างๆของการผลิตอาหารแบบอบพองด้วยแรงอัด ในห้องแลป

-   สามารถใช้ในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขนาดห้องแลป, ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงาน หรือเป็นเครื่องผลิตขนาดเล็ก

-   สามารถควบคุมสภาวะต่างๆในการทดสอบได้ ดังนี้

    1)  ขนาดความยาวของสกรู 40D ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิด

    2)  ปรับความเร็วรอบได้สูงถึง 1,200 รอบต่อนาที

    3)  อุณหภูมิของช่องอัดทำได้สูงสุด 400 องศาเซลเซียส

    4)  อัตราการทำการผลิตได้ในช่วง 1 – 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

-   ตัวเครื่องออกแบบเป็นเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย เช่นกำหนดตำแหน่งการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ, ตำแหน่งการออกของผลิตภัณฑ์ หรือตำแหน่งการเติมสารในระหว่างการทำงาน

-   ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

-   สามารถเปลี่ยนหัว (Die) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้

-   มีซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานและประมวลผลการวัดได้

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login