นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  722  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยว (Stand-alone Extruder ? Single screw Extruder KE 19/25)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   2.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   Brabender - Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยว  (Stand-alone Extruder – Single screw Extruder KE 19/25) 

-  KE 19/25 เป็นเครื่องเอ็กทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยวที่ใช้ในการศึกษาสภาวะต่างๆของการผลิตอาหารแบบอบพองด้วยแรงอัด ในห้องแลป

-  สามารถใช้ในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขนาดห้องแลป, ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงาน หรือเป็นเครื่องผลิตขนาดเล็ก

-  สามารถควบคุมสภาวะต่างๆในการทดสอบได้ ดังนี้

   1) ขนาดความยาวของสกรู 25D ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุดิบได้หลากหลายชนิด

   2) ปรับความเร็วรอบได้สูงถึง 250 รอบต่อนาที

   3) อุณหภูมิของช่องอัดทำได้สูงสุด 450 องศาเซลเซียส

   4) อัตราการทำการผลิตได้ในช่วง 1 – 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

-  ตัวเครื่องออกแบบมาให้ ส่วนชุดควบคุมการทำงาน  ส่วนของการทำงาน ติดตั้งอยู่ในเครื่องเดียวกัน ในระดับที่สามารถทำงานได้สะดวก

-  ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

-  สามารถเปลี่ยนหัว (Die) เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้

-  มีซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานและประมวลผลการวัดได้

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login