นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  263  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบดข้าวสาลีเพื่อทดสอบการตกตะกอนของแป้ง (Sedimat)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   Brabender - Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องบดข้าวสาลีเพื่อทดสอบการตกตะกอนของแป้ง (Sedimat)

- เป็นเครื่องบดโม่แป้งข้าวสาลีเพื่อใช้ในการทดสอบการตกตะกอนของแป้ง ( Zeleny sedimentation test ) ตามวิธีมาตราฐานเช่น ICC-Standards no. 116 & 118, ISO 5529

- เครื่องทำงานอัตโนมัติตั้งแต่การบดข้าวสาลีทั้งเมล็ดและแยกเปลือกออก

- สามารถบดตัวอย่างได้ 100 กรัมในเวลา 3 นาที

- ให้ผลในการบดที่สม่ำเสมอจากการบดซ้ำหลายครั้ง

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login