วัดอาวาสใหญ่ วัดใหญ่แห่งอรัญวาสี
วัดอาวาสใหญ่จัดเป็นหนึ่งในวัดที่มีขนาน และพื้นโดยรอบใหญ่ที่สุดในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
Last Update : 03/12/2012 08:50:43
พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่าง ๆ ของกำแพงเพชร
พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องจังหวัดกำแพงเพชร นั้นเท่าที่มีผู้พบเห็นแล้วมี 3 อิริยาบถคือนั่ง ยืน และเดิน
Last Update : 01/12/2012 11:52:59
พระเครื่องเมืองกำแพง
จังหวัดกำแพงเพชร มีชื่อเสียงเรื่องลือมากในเรื่องพระเครื่อง จึงมีคำขวัญประจำจังหวัดว่า กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ
Last Update : 01/12/2012 11:33:11
พระกำแพงลีลาอาวาส องค์ที่1
Brand : เนื้อดิน
Model : เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
พระกำแพงลีลาอาวาส เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
Last Update : 09:14:53 14/12/2012
พระกำแพงซุ้มกอ
Brand : เนื้อดิน
Model : เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
พระกำแพงซุ้มกอ เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
Last Update : 09:13:59 14/12/2012
พระกำแพงซุ้มกอ [จัมโบ้]
Brand : เนื้อดิน
Model : เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
Last Update : 18:29:30 13/12/2012
พระกำแพงลีลา[เม็ดขนุน]
Brand : เนื้อดิน
Model : เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
พระกำแพงลีลาเขย่ง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
Last Update : 09:03:51 13/12/2012
พระกำแพงลีลาอาวาส องค์ที่2
Brand : เนื้อดิน
Model : เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
พระกำแพงลีลาอาวาส เนื้อดิน กรุวัดอาวาสใหญ่ กำแพงเพชร
Last Update : 09:02:55 13/12/2012

วัดอาวาสใหญ่ วัดใหญ่แห่งอรัญวาสี

Last Update : 08:50:43 03/12/2012
Page View (1264)

วัดอาวาสใหญ่ จ.กำแพงเพชร

เป็นวัดขนาดใหญ่วัดหนึ่งในกลุ่มโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ใช้ศิลาแลง ด้านหน้าวัด มีบ่อน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า บ่อสามแสน ผังโบราณสถานจัดวางได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของวัดอาวาสใหญ่ โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย

พระเจดีย์ราย อยู่ส่วนหน้าสุดของวัด ขนาบเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระวิหารประธาน ตั้งอยู่บนฐานไพทีรูปฉาก มีพระเจดีย์ ข้างละแปดองค์ แต่ละฐานมีลักษณะแตกต่างกันไป

พระวิหารประธาน อยู่ส่วนหน้าของวัด ระหว่างฐานพระเจดีย์รายทั้งสอง ตั้งอยู่บนฐานทักษิณรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นทั้งสามด้าน หน้ากระดานฐานประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนบนฐานโดยรอบประดับด้วยราวกันตกศิลาแลง เช่นเดียวกับ วัดพระสี่อิริยาบถ ส่วนท้ายพระวิหาร มีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป

พระเจดีย์ประธาน อยู่ถัดจากพระวิหารประธาน เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ รูปทรงงดงาม ตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานรูปแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปทำบัวแปดเหลี่ยมย่อมุม ชั้นบนสุดเป็นหน้ากระดานรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมทรงสูง ประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ ส่วนเหนือขึ้นไปนั้นได้ทลายลง

กุฏิสงฆ์และศาลา ตั้งอยู่ด้านหลังสุดของโบราณสถาน

พระวิหารประธาน

บันไดทางขึ้นและราวกันตกศิลาแลง

บริเวณฐานทักษิณ ที่ตั้งของพระวิหารประธาน หน้ากระดานประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่

พระเจดีย์ประธาน

อยู่ติดกับด้านหลังพระวิหารประธาน เป็นพระเจดีย์บนฐานหน้ากระดานรูปแปดหลี่ยม ชั้นถัดไปเป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อมุม หน้ากระดานบนสุด ประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ทั้งด้านบนและด้านล่าง

บ่อศิลาแลง

เดิมเป็นบ่อที่ใช้ในการขุดศิลาแลงขึ้นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างวัด ภายหลังได้ใช้เพื่อเป็นที่เก็บน้ำ 
© 2000-2008 CopyRight by chakangraw36 amulet
Tel. 0807751177
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login