หลักสูตรช่างประกอบท่อ (Pipe Fitter Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Pipe Fitter Course
Last Update : 12:03:48 19/03/2009
หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องวีตั้งเชื่อมขึ้น 3G (3G Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : 3G Welder Course
Last Update :
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : TIG Welder Course
Last Update :
บริการพัฒนาบุคลากร ด้านงานเชื่อม (Human Resource Development)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Human Resource Development
Last Update :
ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : นักเรียนเก่า
Last Update :

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
435
Total View
125245

Company Profile :
 

โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) ใบอนุญาตเลขที่ อบ(4) 2/2550 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 โดยความมุ่งมั่นและตั้งใจของ คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี ที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในด้าน งานช่างประกอบท่อ, ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3G, ช่างเชื่อมอาร์กอน (Tig), ช่างให้สัญญาญเครน, ช่างประกอบนั่งร้าน, ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ที่มีศักยภาพทางฝีมือและยกระดับสู่มาตรฐานสากลโลก

 

สินค้า(Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)
Tel. +66 (045) 267 845, (045) 323 750, (045) 324 263, / Mobile Phone : 083-415-2499  Fax. +66 (045) 267 845, (045) 267 199
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login